Frank Caraballo, 29, of Brattleboro
Frank Caraballo, 29, of Brattleboro